IT FITNESS TEST 2015

Viac informácií

Vyhodnotenie testovania IT FITNESS TEST 2014

Viac ako 14 tisíc Slovákov sa zapojilo do štvrtého ročníka testovania IT zručností. „V testovaní sa ukázalo, že Slováci dobre zvládajú jednoduché vyhľadávanie na internete a následné extrahovanie požadovanej informácie z nenáročného textu. Nízku úspešnosť však žiaci dosahujú v náročnejšom vyhľadávaní. Napr. vo vyhľadávaní, kde je zadaných viacero kritérií, alebo kde vo výsledku vyhľadania je potrebné porozumieť informačne zovretému textu, vyhodnotiť viacero kritérií a čítať s porozumením.“ konštatuje prezident IT Asociácie Slovenska, Mário Lelovský.

Pár postrehov:

  • Najmladší účastníci mali 7 rokov, dvaja chlapci a dve dievčatá.
  • Najstarší účastník vo veku 89 rokov.
  • 100% úspešnosť medzi mužmi dosiahlo 16 respondentov vo veku 17 – 45 rokov.
  • 100% úspešnosť medzi ženami dosiahlo 5 účastníčok vo veku 18 – 51 rokov.
  • najlepšiu SŠ zapojenú do Programu Sieťových akadémií Cisco – špeciálna cena Cisco Systems Slovensko.

Viac informácií o výsledkoch tu.