IT FITNESS TEST 2015

Testovanie ukončené dňa 31.1.2016.
(stále sa však môžete otestovať mimo oficiálnych štatistík)

Výsledky testovania

Generálny partner

Partneri

Technologickí partneri

Odborní garanti

Mediálni partneri