IT FITNESS TEST 2015

Testovanie ukončené dňa 31.1.2016.
(stále sa však môžete otestovať mimo oficiálnych štatistík)

Výsledky testovania
Počet otestovaných: 0
(k 31.1.2016 otestovaných 21484)
Priemerná úspešnosť: -%

Generálny partner

Partneri

Technologickí partneri

Odborní garanti

Mediálni partneri