Vieš aký je rozdiel medzi bitom a bytom?

Otestuj sa

Testovanie bude prebiehať v období od 13.5. do 31.7.2014

Prečo sa zapojiť do testovania?

Pripravili sme pre vás a vašu školu zaujímavé ceny! Čo môžete získať? Napríklad kamerový zabezpečovací systém pre najaktívnejšiu základnú školu, tablety, notebooky a tlačiarne pre jednotlivcov, či softvér pre školy, poukazy na vybrané vzdelávacie aktivity, atď.

Koho chceme odmeniť?:

  • najaktívnejšiu školu (ZŠ, SŠ, univerzita),
  • najlepší dosiahnutý výsledok študenta ZŠ a SŠ,
  • najlepší výsledok jednotlivca (muž, žena),
  • školu s najväčším nárastom počtu zapojených študentov - špeciálna cena ITAS,
  • najlepšiu SŠ zapojenú do Programu Sieťových akadémií Cisco – špeciálna cena Cisco Systems Slovensko.

Slovanet

Testovanie pod patronátom

itas

msvvas

digitalny lider

digital europe