IT FITNESS TEST 2015

Testovanie bude prebiehať do 31.1.2016

Viac informácií

Generálny partner

Partneri

Technologickí partneri

Odborní garanti

Mediálni partneri